The secret brooch

Silver and bone brooch. Only you can see what you hide inside.

Fermall de plata i os. Només el portador pot veure el que hi amaga dins.